Agenda-nascholingen.

Overzicht Themadagen Homeopatische verloskunde 2020

Themadagen Els Leechburch Auwers in samenwerking met de VV&H

Locatie: Kerkgebouw Emaùs, Amersfoort, Noordewierweg 131 Lestijd: 12:30-18:30 uur.

Voor homeopathisch verloskundigen (en evt. klassiek homeopaten):
- 25 juni 2020; themadag Candida en Herpes (in en om de zwangerschap)
in het verloskundig centrum te Rotterdam op het Proveniersplein 5,
naast Centraal station (achterkant).

Voor klassiek homeopaten
(en evt. homeopathisch verloskundigen)
Op onderstaande data organiseer ik weer een cyclus homeopathische
verloskunde in 4 dagen over veelvoorkomende klachten in alle fasen van de
zwangerschap en kraambed, met afsluitend een pasgeborene/baby dag, Na
afloop van deze cyclus ontvang je een certificaat "Specialisatie homeopathische
verloskunde"

Cyclus: 4 dagen homeopathische verloskunde:
20-03-2020  Dag 1 Zwangerschapbegeleiding in het eerste trimester      
10-04-2020  Dag 2 Zwangerschapbegeleiding in het tweede trimester  
29-05-2020  Dag 3 Voorbereiding op de bevalling en het kraambed

11-09-2020  Dag 4 Homeopathie voor de pasgeborene en baby

17-04-2020 Themadag Streptococceninfecties in de zwangerschap, in samenwerking
met Ewald Stöteler, voor meer info zie www.vvenh.nl

Aanmelden via: leechburch@hotmail.com
Inschrijving dient uiterlijk 10 dagen voor aanvangsdatum plaats te vinden.
Tarief: €90,- per dag inclusief koffie en thee. In eenmaal inschrijven voor de 4
daagse cyclus, is met korting: €320,-. Het aantal deelnemers per dag is max 16
Voor meer informatie: 070-3947476

25 juni 2020   Voor homeopathisch verloskundigen en klassiek homeopaten
THEMADAG - Homeopathie bij Herpes en candida in de zwangerschap

Zoals bekend kan zowel HSV als candida tijdens de zwangerschap opspelen door verandering in de hormoonhuishouding. Deze klachten reageren veelal matig op reguliere geneesmiddelen. Daarnaast hebben veel aanstaande ouders in toenemende mate een aversie tegen chemische medicatie in verband met mogelijke bijwerkingen.

Gelukkig kan homeopathie bij zowel HSV als candida vaak een uitkomst bieden! 

Op de themadag wordt kennis die tijdens de postHBO-hv is opgedaan omtrent deze problematiek opgefrist en wordt er uitgebreid ingegaan op de materia medica en aanwijzingen gegeven om goed te differentiëren en snel en effectief te juiste middelen toe te passen. Daarnaast worden onderliggende verstoringen (zoals erfelijke aanleg en iatrogene belasting) aan de hand van de ziekteclassificatie geanalyseerd en in het behandeltraject meegenomen, hetgeen de kans op een succesvolle behandeling aanzienlijk vergroot. 

Het wordt een interactieve themadag waarbij informatie wordt verstrekt aan de hand van PowerPointpresentatie met hand-out, casuïstiek en opdrachten.  Vragen en eigen casuïstiek betreffende dit onderwerp (uiterlijk een week voorafgaand mailen) zijn altijd welkom!

Aanmelden via leechburch@hotmail.com of https://vvenh.nl/agenda-vvenh/

TIJD 10:00-16:00 uur
PLAATS Proveniersplein 5, Rotterdam (in Amersfoort bij meer dan 10 deelnemers)
LOCATIE Zwanger en Zo, verloskundigenpraktijk in Rotterdam, dicht bij de CS
KOSTEN voor leden  €85,-en  voor niet-leden €95,- per dag, inclusief hand-out, koffie en thee.
NB Aanmelding uiterlijk tot 10 dagen voor aanvang van de themadag.

Uitgebreide beschrijving per themadag

20 maart 2020    Homeopathische zwangerschapbegeleiding in de eerste drie maanden

Zwangere vrouwen voelen vaak een weerstand tegen het slikken van reguliere medicatie; homeopathische begeleiding is een goed en natuurlijk alternatief, waar in toenemende mate vraag naar is bij aanstaande ouders.      
Tijdens deze dag wordt aan de hand van powerpoint, casuïstiek en opdrachten informatie gegeven over de medische aspecten, materia medica, potentie en posologie van homeopathische begeleiding van o.a. zwangerschapsmisselijkheid, dreigende miskraam, het voorkomen van curretage bij missed abortion en de behandeling van vaak hardnekkige klachten zoals constipatie en/of aambeien. Er wordt vooral getraind vanuit de acuut miasmatische invalshoek met het hoe en wanneer inzetten van de acute middelen. Daarnaast wordt, waar nodig,  het gebruik en de indicaties van reactie- en energiebevorderende middelen uitgelegd evenals nosoden die nodig kunnen zijn bij een miasmatische blokkade.


10 april 2020     Themadag zwangerschapbegeleiding in het 2e trimester

Aan de hand van powerpoint, casuïstiek en opdrachten wordt informatie verstrekt t.a.v. de medische achtergrond en homeopathische begeleiding in de laatste helft van de zwangerschap zoals: hoofdpijn, moeheid en anaemie, slaapproblemen, maar ook de  veelal later in de zwangerschap voorkomende bekkenklachten en serotiniteit (“over tijd zijn”) worden behandeld.  Veel materia medica, met passende potentie en posologie voor de zwangere. Er wordt vooral getraind vanuit de acuut miasmatische invalshoek met het hoe en wanneer inzetten van de acute middelen. Daarnaast wordt, waar nodig, het gebruik en de indicaties van reactie- en energiebevorderende middelen uitgelegd evenals nosoden die nodig kunnen zijn bij een miasmatische blokkade.

Vragen en eigen casuïstiek betreffende dit onderwerp (uiterlijk een week voorafgaand mailen) zijn altijd welkom!

29 mei 2020  Homeopathie bij voorbereiding op de bevalling en in het kraambed 

Aan de hand van een powerpointpresentatie met handout, casuïstiek en opdrachten wordt informatie verstrekt t.a.v. de medische achtergrond en homeopathische begeleiding bij voorbereiding op de bevalling. Aan de orde komen: homeopathie bij liggingsafwijkingen, harde buiken en de  homeopathische voorbereiding op de bevalling en en hoe een homeopathisch bevallingsprotocol kan worden toegepast. Ook wordt op deze dag uitgelegd hoe je de ouders aan kunt leren, (veelal via een consult of korte cursus), om homeopathische zelfhulp toe te passen tijdens de bevalling, zodat de ouders (veelal de vader/begeleider) waar nodig, op zorgvuldige wijze enkele homeopathische middelen kunnen inzetten tijdens de baring.
Tenslotte worden enkele veelvoorkomende klachten die zich kunnen voordoen in het kraambed behandeld; zoals naweeën en mastitis. Daar waar nodig worden aspecten vanuit de ziekteclassificatie toegelicht om de homeopathische behandeling een goede basis te geven.
Vragen en eigen casuïstiek betreffende dit onderwerp (uiterlijk een week voorafgaand mailen) zijn altijd welkom! 


11 september 2020  Homeopathie voor de pasgeborene en baby

Het is belangrijk om in de eerste levensfase van het kind een goede start te kunnen maken. Voor veel jonge ouders is het belangrijk om hun kindje zo natuurlijk mogelijk en zonder bijwerkingen te laten behandelen, dat is waar homeopathie uitkomst beidt! Omdat we vanuit de ziekteclassificatie ook de onderliggende verstoringen behandelen, geeft dit het kind een extra impuls om een stabiele gezondheid te verkrijgen. Op deze studiedag behandel ik vooral problemen die zich kunnen voordoen bij  pasgeborene in de eerste levensweken en de baby in de eerste 3 maanden. Hierbij kun je denken aan klachten bij zoals geelzucht, oogontsteking, spruw, darmkrampjes en veel huilen. Er wordt getraind vanuit de acuut miasmatische invalshoek met het hoe en wanneer inzetten van de acute middelen. Daarnaast wordt, waar nodig, het gebruik en de indicaties van enkele reactiebevorderende middelen bij baby’s uitgelegd evenals het opsporen en behandelen van een miasmatische blokkade.

Vragen en eigen casuïstiek (uiterlijk een week voorafgaand) met betrekking tot het onderwerp zijn altijd welkom!