Home en Privacyverkaring

Hartelijk welkom op de praktijksite van Els Leechburch Auwers.

Homeopathie is geschikt voor iedereen: van pasgeborenen tot hoogbejaarden. Ook tijdens de zwangerschap is een goede homeopathische behandeling  bevorderlijk voor de gezondheid van moeder en kind. Het is niet nodig om in homeopathie te geloven voordat het kan werken. Iedere behandeling, regulier of homeopathisch, heeft een bepaald placebo-effect; het effect dat optreedt als je gelooft in een behandeling. Dat de werking van homeopathie verder gaat dan dit placebo-effect is wetenschappelijk bewezen (Benveniste 1988, Wetenschappelijk onderzoek Zwitserland 2006) en wordt duidelijk doordat het bij baby´s en dieren ook genezing brengt.

Op deze website vindt u praktische èn uitgebreide informatie over klassieke homeopathie in het algemeen, alsook over natuurgeneeskunde en haar mogelijkheden, zoals Fytotherapie, Voeding en Gezondheid en Coaching, omdat klassieke homeopathie de belangrijkste pijler van de praktijk is valt er over dat onderwerp relatief veel te lezen. De praktijk biedt eerstelijns gezondheidszorg. Dit betekent dat u geen verwijzing van uw huisarts nodig heeft voor een behandeling en dat u voor iedere klacht terecht kunt in de praktijk.

De praktijk is bereikbaar van maandag t/m donderdag op 070-3947476
Mailadres: leechburch@hotmail.com (zie ook onder “contact”)

 

Praktijk voor homeopathie en Natuurgeneeskunde
Lid NVKH 050807    Lid RBZC 170272R
AGB-code 90001187 / 90022964   KVK 27363092
Aangesloten bij SCAG:
Geschillenorganisatie voor de complementaire en alternatieve zorg

 

Privacy verklaring

Gegevensbescherming Praktijk voor Klassieke homeopathie en Natuurgeneeskunde- Els leechburch Auwers

Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers is gevestigd aan:
Liemerssingel 36
2548NL te Den Haag,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Els Leechburch Auwers is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor klassieke homeopathie voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde.
Zij is te bereiken via leechburch@hotmail.com

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde –
Els Leechburch Auwers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leechburch@hotmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om zorg te dragen voor een goede dienstverlening
 • Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Complete dynamics (een beveiligd homeopathisch software programma, om passende homeopathische middelen te zoeken).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De praktijk is verplicht om het patiënten dossier 15 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (bijvoorbeeld een administratiekantoor) die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde –
Els Leechburch Auwers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leechburch@hotmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met leechburch@hotmail.com

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers is gevestigd aan:
Liemerssingel 36
2548NL te Den Haag

Siteversie: 5.01 ~ Maart 2020