De behandeling

Homeopathie is een behandelwijze die het immuunsysteem – en daarmee het zelfherstellend vermogen - van de patiënt ondersteunt en stimuleert. Met een milde doch efficiënte prikkel, het homeopathisch medicijn, wordt de weerstand dusdanig gestimuleerd dat de betreffende persoon zijn klachten weet te overwinnen. Niet de ‘boosdoener’, een bacterie of virus, wordt bestreden, maar de weerstand van de patiënt zelf wordt versterkt. Niet de ziekte maar de zieke mens wordt behandeld. Dit is een wezenlijk verschil met de reguliere geneeskunde. Bij emotionele klachten versterkt de homeopathische behandeling op een vergelijkbare wijze de eigen psychische draagkracht.

Duur van een consult

Bij chronische klachten neem ik in het eerste consult ruim de tijd (60-90 min.), om klachten en persoonlijke achtergrond goed in beeld te brengen. Er volgt een aantal weken later een kortere vervolgafspraak om te beoordelen hoe de homeopathische behandeling is aangeslagen en het verdere beleid te bepalen. Bij acute klachten wordt veelal binnen een dag een acuut middel ingezet en zal er op kortere termijn een vervolgafspraak gemaakt worden.

Duur van de behandeling

Het is een vaak gehoord misverstand dat een homeopathische behandeling altijd lang duurt. Dit hangt helemaal af van de klacht. Bij acute klachten kan juist snel een verbetering optreden. Vaak zie je al binnen 24 – 48 uur (soms zelfs eerder) na het toedienen van een homeopathische middel een herstel; zo niet, dan wordt er een vervolgmiddel ingezet. De homeopathische kennis is 200 jaar geleden juist ontstaan door de behandeling van acute klachten, lang voor het bestaan van antibiotica. Bij chronische klachten is de duur van de behandeling afhankelijk van een aantal factoren: de ernst en de duur van de klacht, de vitaliteit van de patiënt en hoe duidelijk de symptomen zijn die leiden tot de keuze van het homeopathisch medicijn.

Homeopathie kan op zichzelf vele aandoeningen behandelen, maar het is ook goed mogelijk aanvullend te werken naast andere geneeswijzen en behandelmethoden. Gebruik van medicijnen is dus over het algemeen geen probleem. Indien u medicijnen gebruikt van huisarts of specialist worden deze nooit afgebouwd zonder overleg.