Vragenlijst ten behoeve van het eerste consult (kinderen)

1. Naam van uw kind, adres, geboortedatum, mailadres, (vast) telefoonnummer of mobiel.

2. Wat is/zijn de hoofdklacht(en) van uw kind? Onder welke omstandigheden verergeren en verbeteren de klachten? Bijv. bij bepaald weer, bepaalde tijden, bepaalde houding of activiteiten enz.

3. Zijn er nog andere lichamelijke klachten of ongemakken. Omschrijf ze nauwkeurig. Geef ook weer aan onder welke omstandigheden ze verbeteren of verergeren.

4. Voelt uw kind zich fit, heeft het voldoende energie? Zo niet, onder welke omstandigheden komt dit vooral voor, wanneer gaat het beter?

5. Heeft uw kind een goede eetlust? Op welke tijden is het hongerig/dorstig? Welke voedingsmiddelen en dranken vindt uw kind erg lekker en welke staan tegen? Voorkeur voor warme of koude voeding/dranken? Zijn er ook geuren die tegen staan?

6. Is uw kind kouwelijk of warmbloedig? In welke situaties uit zich dat vooral? Zijn er nog bepaalde lichaamsdelen makkelijk koud of warm en/of klam?

7. Transpireert uw kind veel of weinig. Welke plaatsen van het lichaam? Welke tijden en/of activiteiten?

8. Omschrijf in het kort de ziektegeschiedenis van uw kind vanaf de geboorte. (ziekten, ongelukken, allergie├źn e.d.) Is er iets veranderd na het doormaken van een ziekte? Zijn er vaccinaties geweest? Klachten/reacties op gehad?

9. Omschrijf in het kort familiaire aandoeningen van; ouders, grootouders, eventuele broers, zussen en kinderen. (Bijv. reuma, astma, TB, kanker e.d.)

10. Zijn er klachten met betrekking tot het slapen? Zo,ja, welke? Wat is de houding tijdens het slapen? Wordt uw kind makkelijk wakker?

11. Gebruikt uw kind medicijnen? Zo, ja, welke en waarvoor?

NB: Indien u het moeilijk vindt om bepaalde onderwerpen of gedrag te bespreken in het bijzijn van uw kind, dan kunt u dit ook van te voren op papier zetten.

 

Omdat ook uiterlijke gegevens van belang zijn voor het homeopathisch beeld, is een recente (pas) foto van uw kind van harte welkom!

 

Vragenlijst ten behoeve van het eerste consult (volwassenen)

 

1. Naam, adres, gebortedatum, mailadres, (vast) telefoonnummer of mobiel.

2. Wat is/zijn uw hoofdklacht(en)?

Onder welke omstandigheden verergeren en verbeteren uw klachten? Bijv. bij bepaald weer, bepaalde tijden, bepaalde houding of activiteiten enz.

3. Zijn er nog andere lichamelijke klachten of ongemakken?

Omschrijf ze nauwkeurig. Geef ook weer aan onder welke omstandigheden ze verbeteren of verergeren.

4. Voelt u zich fit, heeft u voldoende energie? Zo niet, onder welke omstandigheden komt dit vooral voor, wanneer gaat het beter?

5. Heeft u een goede eetlust? Op welke tijden bent u hongerig/dorstig? Welke voedingsmiddelen en dranken vindt u erg lekker en welke staan u tegen? Voorkeur voor warme of koude voeding/dranken? Zijn er ook geuren die u tegen staan?

6. Bent u kouwelijk of warmbloedig? In welke situaties uit zich dat vooral? Zijn er nog bepaalde lichaamsdelen makkelijk koud of warm en/of klam?

7. Transpireert u veel of weinig. Welke plaatsen van het lichaam? Op welke tijden en/of bij welke activiteiten transpireert u?

8. Zijn er menstruele klachten? Bloedverlies, pijn, andere bijkomende klachten. Wanneer treden die klachten op? Wanneer verminderen of verergeren de klachten?

9. Omschrijf in het kort uw ziektegeschiedenis vanaf de geboorte. (ziekten, ongelukken, allergie├źn e.d.) Is er iets veranderd na het doormaken van een ziekte?Zijn er vaccinaties geweest? Heeft u hier klachten/reacties op gehad?

10. Omschrijf in het kort familiaire aandoeningen van uw grootouders, ouders, eventuele broers, zussen en kinderen. (Bijv. reuma, astma, TB, kanker e.d.)

11. Zijn er klachten met betrekking tot het slapen? Zo,ja, welke?Wat is uw houding tijdens het slapen? Wordt u makkelijk wakker?

12. Gebruikt u medicijnen? Zo, ja, welke en waarvoor?

NB: Omdat ook uiterlijke gegevens van belang zijn voor het homeopathisch beeld, is een recente (pas) foto van u van harte welkom!