Wat is homeopathie?

Homeopathie is een geneeswijze, die het van nature aanwezige, zelfherstellende vermogen van de mens stimuleert en versterkt. Bij ziekte is dit zelfherstellende vermogen ontregeld. De homeopaat probeert het door toediening van een zeer kleine dosis van een bepaalde stof te prikkelen, waardoor het lichaam gaat reageren. Anders gezegd: homeopathie spreekt de eigen geneeskracht van het lichaam aan en zet die in werking.

Homeopathische geneesmiddelen

Homeopathische geneesmiddelen worden voor een groot deel bereid uit plantaardig materiaal. Naast plantenmateriaal benut de homeopathie ook dierlijke producten, mineralen, ziekteproducten en enkele chemische stoffen. Alle middelen worden en zijn in het verleden altijd op hun werkzaamheid uitgeprobeerd op mensen, niet op dieren. Uit de planten of het andere basismateriaal wordt eerst een oertinctuur (oorspronkelijke stof - vaak sap) bereid, die stapsgewijs wordt verdund en geschud. Dit proces wordt potentiëren genoemd.

Bij de homeopathische geneesmiddelen in de hoge potenties is geen enkel molecuul van de basisstof meer terug te vinden. De oorspronkelijke basistof heeft zijn energie overgedragen aan de oplossing. Dit maakt het mogelijk dat de middelen ook op energieniveau werken. Zij kunnen in het besturingssysteem of het gedrag van een mens veranderingen bewerkstelligen.

EEN SNELLE GENEZING ?

Wanneer een homeopathisch middel heel precies bij het klachtenbeeld past, kan een zeer snelle genezing optreden. Maar er zijn ook andere factoren die het genezingsproces beïnvloeden: de aard van de klacht, de leeftijd en de eigen vitaliteit bepalen ook voor een groot deel de duur van de behandeling en de vooruitzichten op genezing.

Zo kunnen acute klachten door homeopathie heel snel verbeteren (soms al binnen een half uur); chronische aandoeningen vergen meer tijd. Ook vitaliteit speelt een belangrijke rol; jonge levenskrachtige kinderen hebben vaak aan enkele behamdelingen genoeg om volledig te herstellen. Door langdurig medicijngebruik, ouderdom of ongezonde leefwijze kan het zelfherstellend vermogen verzwakt geraakt zijn, waardoor genezing een geleidelijk proces wordt van maanden of nog langer.