Home

Hartelijk welkom op de praktijksite van Els Leechburch Auwers.

Homeopathie is een natuurlijke herstelwijze en indien juist toegepast geschikt voor iedereen: van jong tot oud. Ook tijdens de zwangerschap is homeopathie bevorderlijk voor de gezondheid van moeder en kind. Homeopathische begeleiding van zwangerschap, bevalling en kraambed is een specialiteit van deze praktijk. De toegepaste middelen zijn natuurlijk, effectief en hebben geen schadelijke bijwerkingen.

Op deze website vindt u praktische èn uitgebreide informatie over klassieke homeopathie in het algemeen, en daarbij natuurgeneeskunde en haar mogelijkheden, zoals fytotherapie (kruidengeneeskunde), voeding, leefstijl en coaching. Klassieke homeopathie is de belangrijkste pijler van de praktijk waarover u veel informatie vindt op deze website. De praktijk biedt eerstelijns gezondheidszorg. Dit betekent dat u geen verwijzing van uw huisarts nodig heeft voor een behandeling en dat u voor iedere klacht terecht kunt in de praktijk.

De praktijk is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer

06 16388375

Adres: Liemerssingel 36, 2548NL te Den Haag
(zie ook onder “contact”)

 

Praktijk voor homeopathie en Natuurgeneeskunde

AGB-code 90001187 / 90022964   KVK 27363092
De Praktijk is als geregistreerd lid aangesloten bij de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten) en het RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg) hetgeen betekent dat de praktijkvoering onderhevig is aan het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Voor meer informatie zie de websites van het RBCZ en het TCZ. De NVKH heeft voor al haar leden een collectieve aansluiting bij de door het Ministerie erkende geschillencommissie geregeld. Meer informatie hierover op: www.quasir.nl. In voorkomende gevallen kan ook gebruik gemaakt worden van het klachtenformulier van de NVKH, zie hiervoor: www.nvkh/klachtenformulier-nvkh.nl.

 

Privacy verklaring

Gegevensbescherming Praktijk voor Klassieke homeopathie en Natuurgeneeskunde- Els leechburch Auwers

Els Leechburch Auwers is de functionaris Gegevensbescherming en verantwoordelijk voor de registratie van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij is te bereiken via leechburch@hotmail.com

Zij is zich ervan bewust dat u vertrouwen in haar stelt. Zij ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat zij u weten welke gegevens verzamelend worden als u de Praktijk bezoekt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd kan worden. Zo begrijpt u precies hoe de Praktijk werkt.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde.
U dient zich ervan bewust te zijn dat de Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde van Els Leechburch Auwers niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Els Leechburch Auwers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Relatienummer Zorgverzekeraar

 • De Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde van Els Leechburch Auwers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om zorg te dragen voor een goede dienstverlening
  • Het afhandelen van uw betaling

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
  Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Complete dynamics (een beveiligd homeopathisch software programma, om passende homeopathische middelen te selecteren).

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De praktijk is van overheidswege verplicht om het patiëntendossier 20 jaar te bewaren.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (bijvoorbeeld een administratiekantoor) die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
  Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde –
  Els Leechburch Auwers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de Praktijk een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, op te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leechburch@hotmail.com

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Praktijk voor klassieke homeopathie en natuurgeneeskunde – Els Leechburch Auwers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met leechburch@hotmail.com

  Vragen en feedback
  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met de Praktijk opnemen:

  Siteversie: 5.02 ~ Januari 2023