Beroepsvereniging

Om de oorspronkelijke beginselen van de homeopathie te beschermen en om de kwaliteit van de klassiek homeopaat naar het publiek toe te garanderen, is de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten [ NVKH ] opgericht. Ik ben aangesloten bij de NVKH onder lidnummer 0807. Registratie bij de NVKH is aan strenge eisen gebonden. Een homeopaat, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten hoeft, dient over een gedegen medische kennis te beschikken om een juiste beoordeling van de gezondheidstoestand van de patiƫnt te kunnen maken. Indien nodig zal een doorverwijzing naar een andere discipline binnen de gezondheidszorg plaatsvinden. De NVKH is voor samenwerking met alle kaders binnen de gezondheidszorg, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen.

De controle op de kwaliteit van de klassiek homeopaat is een zaak van de beroepsvereniging. De NVKH hanteert met name kwaliteitseisen op het gebied van opleiding, nascholing, praktijkvoering, praktijkinrichting en beroepsethiek, samengevat in een kwaliteitszorgsysteem. Voldoen aan dit kwaliteitszorgsysteem is een voorwaarde voor registratie als lid. Onderdelen hiervan zijn onder andere het gevolgd hebben van een door de NVKH erkende opleiding, het regelmatig en verplicht volgen van bijscholingsdagen en het actief deelnemen in een regionale werkgroep ( voor kennisoverdracht, intercollegiale toetsing en waarneming).Toetsing van het kwaliteitszorgsysteem gebeurt door de registratiecommissie, de commissie voor advies en visitatie en de nascholingscommissie.

Tevens kunnen patiƫnten, indien nodig, gebruik maken van een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure. De praktijk staat onder het toezicht van het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze organisatie ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt, beveiligd zijn en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. De consumentenbond toetst ieder jaar bij alle beroepsgroepen hoe de voorgestane kwaliteit in de dagelijkse praktijk tot uiting komt. Als beroepsgroep wordt de NVKH al jaren zeer positief beoordeeld.