Zwangerschap en geboorte, een unieke gebeurtenis

Veel vrouwen ervaren hun zwangerschap en de geboorte van een kind als een hoogtepunt in hun leven.Toch kunnen er zich in deze periode problemen voordoen die deze vreugde overschaduwen.

Homeopathie is dan een veilige methode om klachten tijdens de zwangerschap te verhelpen. Het ondersteunt de vrouw in deze periode en is veilig voor (de baby) het ongeboren kind. De meeste vrouwen houden niet van reguliere medicatie tijdens de zwangerschap, homeopathie kent geen nadelige bijwerkingen, mits voorgeschreven door een gekwalificeerde homeopaat.

Wat houdt homeopathische zwangerschapsbegeleiding in?

In de eerste plaats wordt de zwangerschap in kaart gebracht, hoe is het verloop, zijn er klachten, hoe verliepen eerdere zwangerschappen en bevallingen. Zijn er geen klachten op dit moment, dan kan de vitaliteit worden verbeterd door homeopathische middelen en kunnen voeding- en leefstijladviezen worden gegeven.

Zijn er wel klachten dan worden deze met homeopathische middelen behandeld. Naarmate de zwangerschap vordert en richting de uitgerekende datum gaat, worden er ook op homeopathische wijze voorbereidingen getroffen voor de komende bevalling. Dit houdt in dat er binnen de homeopathie middelen voorhanden zijn die de baarmoeder al kunnen voorbereiden op de komende inspanning. Vaak wordt gezien dat na het gebruik van deze middelen er een voorspoedige bevalling volgt.

Tevens wordt er, indien gewenst, homeopathische middelen meegegeven voor zo optimaal mogelijk verloop van de bevalling. Deze middelen worden van te voren doorgenomen met de aanstaande moeder en eventueel ook de vader. De middelen kunnen o.a. worden ingezet indien de bevalling om welke reden dan ook stagneert. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het stilvallen van de weeën door fysieke uitputting of door emotionele reacties, zoals angst of schrik.

Tijdens en vlak na de bevalling wordt vaak een homeopathisch middel ingezet voor het behandelen van blauwe plekken. Wij zeggen dan altijd dat na een bevalling er eigenlijk een enorme kneuzing is van het weefsel. Met het gebruiken van dit homeopathisch middel zie je dan dat er een veel sneller herstel optreedt. Eigenlijk is elke vrouw hierbij gebaat, of je nu goed of slecht bevalt. Dit is slechts een simpel voorbeeld van wat homeopathie kan doen maar wel zo doeltreffend dat het zeker extra belicht mag worden.

Een homeopathische behandeling kan dus ook hier in veel gevallen iets voor u betekenen. Niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel kunt u er beter van worden. Hier volgen enkele voorbeelden:

Zwangerschap
• Misselijkheid
• Obstipatie
• Spataderen en/of aambeien
• Jeuk
• Blaasontsteking
• Vaginale infecties
• Bekkenklachten
• Carpaal tunnelsyndroom
• Liggingsafwijking baby
• Emoties (angst t.a.v. baring, kindje e.d. stemmingswisselingen, depressief)
• Herhaalde) miskramen

  

Bevalling
• Dreigende vroeggeboorte
• Overtijd
• Niet vorderende ontsluiting
• Langdurige gebroken vliezen
• Niet vorderende uitdrijving
• Achterblijvende placenta
• Pijnstilling
• Angst (t.a.v. baring, kindje e.d.)

Kraambed
• Wondbehandeling
• Naweeën
• Plasproblemen
• Nabloedingen
• Baarmoederontsteking
• Postnatale depressie
• Aambeiën / obstipatie
• Verwerken verlies van de baby

Baby
• Geboortetrauma (bv. hoofdpijn)
• Navelontsteking
• Oogontsteking
• Darmkrampjes
• Spruw
• Obstipatie
• Geelzucht
• “Huilbaby’s”
• Scheef / plat hoofdje

Borstvoeding
• Stuwing
• Borstontsteking
• Tepelkloven
• Teveel/ te weinig melk
• Candida (spruw) aan tepels
• Toeschietproblemen
• Weigering borst
• Stoppen voeding