Homeopathie bij kinderen

Kinderen reageren dankzij hun meestal nog krachtige vitaliteit erg goed op homeopathie. Herstel bij kinderen verloopt meestal sneller dan bij volwassenen. Met homeopathie kunnen kinderen meestal gevrijwaard blijven van “antibioticakuurtjes” en ingrepen als amandelen verwijderen of “buisjes” plaatsen. Ook bij gedragsproblemen en/of angsten kan homeopathie een grote bijdrage leveren.

De hele familie is vaak bij mij in de praktijk; waardoor heb ik een goed zicht krijg op wat er speelt. Ouders consulteren mij niet alleen voor langer durende klachten maar ook in acute situaties zoals b.v. een oorontsteking of koortsstuipen.

De homeopathische behandeling van baby’s en kinderen vraagt een eigen benadering. Naast wat u mij als ouder vertelt over de klachten en naast eventueel lichamelijk onderzoek zal ik belangrijke informatie vergaren door het kind te observeren gedurende het consult.

Ik kijk hoe het kind met mij contact maakt. Het ene kind blijft gedurende het hele consult op de schoot van zijn moeder zitten, verstopt zich achter haar rug of durft geen antwoord te geven. Een ander kind kijkt eventjes de kat uit de boom en gaat dan spelen en betrekt de ouder(s) of mij in het spel. Weer een ander kind wil allemaal dingen van mij weten, trekt nieuwsgierig mijn spullen tevoorschijn of klimt zelfs in mijn boekenkast. Hoeveel een kind zelf kan vertellen is afhankelijk van zijn/haar leeftijd en het gemak waarmee uw kind praat.

Naast de informatie die u ook aan de huisarts zou geven, let ik bij kinderen er speciaal op wanneer de klachten in het leven van uw kind zijn begonnen en of daar een verband in is te ontdekken. De symptomen tonen de specifieke reactie van uw baby of kind op een ziekte; bij ieder kind is dat net weer even anders.

Verder komen de volgende punten uitgebreid aan de orde: zwangerschap, geboorte, de eerste levensmaanden en eventuele reacties op vaccinaties, ziektegeschiedenis en familiaire aandoeningen, slaapritme, crèche of school en de emotionele ontwikkeling. Waarin onderscheidt uw kind zich van zijn leeftijdgenootjes?

Bij een homeopathische behandeling van baby’s en kinderen is het belangrijk te weten wat bij de normale ontwikkeling op een bepaalde leeftijd hoort en welke informatie typisch voor uw kind is. Dit levert waardevolle informatie op voor de keuze van het homeopatische medicijn.

Wanneer een homeopathische behandeling aanslaat, zie je niet alleen dat de klachten flink verminderen of helemaal verdwijnen maar ook dat de algemene weerstand van het kind verbetert. Ouders verwoorden dit vaak met zinnen als: Mijn kind zit weer lekker in zijn vel. In het verleden werd mijn kind in de herfst altijd ziek, nu heeft het hooguit even een loopneus. Mijn kind komt nu toe aan de volgende stap in zijn ontwikkeling.

Vele ouders schaffen een homeopathische huis- en reisapotheek aan. In acute gevallen kunnen zij telefonisch met mij overleggen; zij hebben dan het homeopathische medicijn dat ik voorschrijf meestal direct bij de hand.