Orgaanmiddelen in de homeopathie

Het gebruik van orgaanmiddelen is gebaseerd op de geneesmethode van de Middeleeuwse arts Paracelsus (1493 - 1541).

Aan het eind van de negentiende eeuw heeft de Engelse homeopaat James Compton Burnett de geneesmethode van Paracelsus geïntegreerd in de homeopathische behandeling. Burnett was zeer succesvol in de behandeling van mensen met zeer ernstige, ogenschijnlijk onomkeerbare ziekten.

Wanneer gebruiken we nu deze orgaanmiddelen?

Wanneer een mens gezond is, is die mens in balans. Bij ziekte is er aan de ene of andere kant een teveel of tekort. Dit kan in principe door homeopathische prikkeling van de eigen levenskracht weer in balans worden gebracht.

Maar soms is door langdurige ziekten een bepaald orgaan al zover aangedaan, dat dat orgaan door homeopathische prikkeling niet meer in balans te brengen is. Wat we in de homeopathische behandeling dan zien is een algemene verbetering, maar op het gebied van dat specifieke zieke orgaan is er helemaal geen verbetering. Hier is sprake van een ziekteproces dat in dat orgaan al stoffelijike veranderingen teweeggebracht heeft. De homeopaat kan dan een specifiek op dat orgaan gericht middel geven dat niet, of heel weinig, gedynamiseerd is.

Bij een concrete stoffelijke belemmering van een specifiek orgaan hoort homeopathisch gezien ook een stoffelijk (= minder gedynamiseerd) middel dat specifiek de kracht van dàt orgaan aanspreekt. Het gaat hier dus om middelen met een selectief effect op bepaalde organen. Wat dat orgaanmiddel dan bewerkstelligt is dat orgaan in gezonde situatie terug te brengen zodat de dynamus niet meer op de pathologie van dat orgaan botst. Met een orgaanmiddel ruim je het ziekteproduct op.

De orgaanmiddelen lossen niet de aanleg voor de ziekte op. De constitutie (is een aangeboren en verworven geestelijke en fysieke gesteldheid), de leefomstandigheden, de acute klachten worden nog steeds behandeld volgens homeopathische principes. Maar bij al diep in het orgaan doorgedrongen ziekten is het noodzakelijk specifiek dat orgaan te behandelen met orgaanmiddelen. Er wordt vooral op stoffelijk (orgaan) niveau evenwicht hersteld.